Stel cookie voorkeur in

Op onze website vindt u allerlei informatie over onze school. De Rank is een basisschool waar goed onderwijs wordt gegeven door een team van deskundige en enthousiaste leerkrachten, die goed op elkaar zijn ingespeeld en open staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Het schoolteam van de Rank werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van uitkomsten van toetsen, interne evaluaties en externe kwaliteitsonderzoeken en tevredenheidsonderzoeken.

Schooljaar 2018-2019 zijn onze speerpunten:

GIP

Om alle kinderen onderwijs op maat te bieden hanteert De Rank het organisatiemodel genaamd GIP. Hiermee kunnen we de filosofie van uniek samen leren in de praktijk toepassen. GIP betekent: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. Ieder kind de aandacht die het verdient én nodig heeft! Het werken met dit model geeft onze leerkrachten de gelegenheid om goed in te spelen op de verschillen in de klassen. Hierdoor heeft iedere leerkracht de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Tweemaal per jaar zijn er  klassenbezoeken met  nagesprek. Afspraken gaan we meer ijken en borgen.

Kanjertraining

Zorgen dat iedere leerkracht bevoegd is om kanjer training te geven. Kanjertraining meer zichtbaar maken in de school en richting ouders. KanVas (leerlingvolgsysteem) resultaten bespreken in groepsbespreking. Sociale veiligheidslijsten tweemaal per jaar laten invullen en bespreken door groep 6,7 en 8. Sociogram voor de groepen 4 t/m 8 invullen en onderzoeken. Vernieuwd beleidsplan gedrag en pestprotocol opstellen.

Coöperatief leren

Afspraken maken en plan borgen, regelmatig terug laten komen in vergaderingen. Coöperatief leren meer terug laten komen in de groep.

ICT

De digitale schoolborden worden vervangen voor touchscreens. Het programma Prowise gaan we implementeren. Er worden Chromebooks aangeschaft en in meerdere groepen ingezet. We gaan ons verdiepen in de mogelijkheden van deze Chromebooks. Groep 4 gaat werken met de individuele digitale verwerking van de rekenmethode Pluspunt op de Chromebooks.

Talentontwikkeling 

Er zal een cultuurbeleidsplan opgesteld worden. Er komt meerdere keren per jaar een vakdocent voor creatieve werkvormen. Alle gymlessen worden door een vakdocenten gym gegeven.. Deze docenten zorgen voor doorgaande lijnen bewegingsonderwijs. Er worden door verschillende groepen musea bezocht.

Schoolfruit

We maken een eerste stap richting Gezonde school en gaan meedoen met het project EU schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen.
En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.