kinh tế xã hội tác động đến việc khai thác vàng Tof ở Nam Phi