quá trình thụ hưởng trong chế biến và tiếp thị khoáng sản