các nhà sản xuất đầu máy và khai thác mỏ ở Nam Phi