tối ưu hóa lốc xoáy máy nghiền xi măng trong ngành xi măng