lên kế hoạch phá hoại trang bị cho người Tsouth châu Phi