các bộ phận của thiết bị khai thác quặng vàng quặng đồng