Thiết bị khai thác Trung Quốc cho phép máy khai thác Tore