nhà máy nghiền thu thập thông tin hoàn toàn di độngermoun ted