danh sách các thiết bị cần thiết để khai thác quặng mangan