Nghiên cứu khả thi của nhà máy đường mini ở sampaloc