Chi phí dự án nhà máy xi măng mini 50 tpd tại các mỏ ở Ấn Độ