Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse opvang

 

Op de Rank is  een  vestiging van TRIAS kinderopvang te vinden, BSO De Toren. De leerlingen kunnen daar terecht voor voor-, tussen- en naschoolse opvang.


Buitenschoolse opvang organisatie Smallsteps haalt kinderen bij de Rank op voor opvang na schooltijd en in schoolvakanties.

U bent als ouder vrij een keuze in te maken.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar desbetreffende site's.

 

Klik op het logo voor betreffende website.