Stel cookie voorkeur in

Gym

Lichamelijke opvoeding wat in het basisonderwijs nog vaak als gym wordt benoemd, krijgen de leerlingen van De Rank van vakdocenten lichamelijke opvoeding Jelle Boot en Max Peschier. Bij lichamelijke opvoeding gaat het vooral om het samen spelen en werken, emotiebeheersing, het leren omgaan met elkaar, leren winnen en verliezen. Er wordt ook gewerkt aan het verbeteren en het leren van bewegingen. Door tijdens de lessen lichamelijke opvoeding met plezier te leren sporten en spelen wordt een leven lang met plezier bewegen gestimuleerd.

De groepen 1 t/m 8 krijgen twee maal per week gym van onze vakleerkrachten. We gymmen volgens een vast rooster in de gymzaal van de Wasbeek. Groep 1-2 gymt in de speelzaal van de school.