Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De Ouderraad 

De ouderraad (OR) van De Rank bestaat uit ouders, vertegenwoordigd in zowel onder- en bovenbouw, en een afgevaardigde van uit het team, die zich enthousiast inzetten om verschillende binnen en buiten schoolse activiteiten te organiseren en mogelijk te maken.

Denk hierbij aan activiteiten zoals; schoolfotograaf, het Sinterklaas- en Kerstfeest, warme truien dag, nationale pannenkoekendag, paasviering, groepschoolreisje, schoolvoetbal en –korfbal, konings- en sportdag en het eindfeest. Tevens kan de OR gevraagd worden voor ondersteuning tijdens thema- en ouderavonden. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het team.

Omdat school de activiteiten niet allemaal kan bekostigen met reguliere middelen vanuit de overheid vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Voor kinderen die later in het jaar instromen zal een vrijwillige ouderbijdrage worden gevraagd op basis van het resterende schooljaar. Dit bedrag wordt beheerd en geint door de OR. De besteding hiervan wordt verantwoord, naar de directie en MR, middels een financieel jaarverslag.