Stel cookie voorkeur in

Visie

Op onze school vinden we het belangrijk dat volwassenen en kinderen elkaar accepteren, waarderen, respecteren en helpen waar nodig. 


Ontwikkeling/groei
De Rank is een school waar kinderen en leerkrachten zich in een veilige omgeving voortdurend ontwikkelen. We willen de hoogst mogelijk bereikbare doelen behalen door een stimulerende omgeving te bieden en de kinderen op een goede manier te begeleiden.

Betrokkenheid
Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een  betrokken werkhouding. Het is de taak van de leerkracht om kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. Enerzijds wordt de  betrokkenheid van leerlingen geoptimaliseerd door eigen initiatieven en activiteiten van kinderen te stimuleren. Anderzijds worden tijdig maatregelen genomen om leerprocessen in gang te zetten en zo nodig bij te sturen.
 
Samen
Op de Rank hechten we veel waarde aan "Samen". Hiermee bedoelen we samenwerking van kinderen onderling, leerkrachten met kinderen en leerkrachten onderling. Ouders zijn experts wat hun eigen kinderen betreft. Samen met hen begeleiden wij hun kinderen. Daarnaast betrekken we ouders zoveel mogelijk bij allerlei activiteiten in en rondom de school.